Audyt RODO – jak wygląda w praktyce?

Audyt RODO
Weryfikacja precedur RODO we firmie

Jednym z elementów, zapewniających zgodność procedur firmy z wymogami przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych, jest audyt RODO. Ma on na celu zbadanie aktualnego stanu przepisów, obowiązujących w danej organizacji, jak i praktycznego postępowania personelu w tym zakresie. Umożliwia to długofalowe przeciwdziałanie naruszeniom obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Jak wygląda audyt RODO?

Sam audyt RODO może mieć różne formy. Stosowane są zarówno wywiady z pracownikami, mającymi wpływ na przebieg procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, jak i kwestionariusze, zawierające zarówno pytania zamknięte, jak i takie, które wymagają dłuższej odpowiedzi. Na podstawie zebranych odpowiedzi dochodzi do analizy występujących w danej organizacji zagrożeń oraz jej mocnych i słabych stron – oczywiście w zakresie ochrony danych osobowych.

Audyt zazwyczaj przeprowadza osoba, której powierzono pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, często posiłkując się pomocą wyspecjalizowanych organizacji zewnętrznych. Na dużych rynkach, takich jak Warszawa wraz z okolicznymi miejscowościami, funkcjonuje w związku z tym szereg wyspecjalizowanych podmiotów, takich jak „Bez Owijania”, świadczących usługi w zakresie pomocy w prowadzeniu audytów ochrony danych osobowych oraz wdrażania RODO.

Zagłosuj!
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]