Przeprowadź w swojej firmie audyt RODO

Audyt RODO we firmie
Rzetelny audyt RODO wskaże nieprawidłowości w procedurach firmy

Audyt RODO to specjalna kontrola, jaką można przeprowadzić samodzielnie, ale warto jest zlecić jej wykonanie specjalistom. W czasie audytu RODO określane jest to, czy wdrażanie RODO zostało zakończone sukcesem i czy szkolenie RODO, jakie zostało przeprowadzone dla pracowników, pozwoliło im odpowiednio zrozumieć wagę tego zagadnienia. W praktyce szkolenie z ochrony danych osobowych jest czymś, do czego pracownicy przykładają niewielką wagę, ponieważ nie rozumieją, jakie są dokładne cele RODO i czemu ma to rozwiązanie służyć. Efektem tego jest pomijanie wielu procedur związanych z ochroną danych osobowych i wdrażanie nieformalnych praktyk stanowiących poważne zagrożenie dla ochrony danych w organizacji. Kiedy ewaluacja mechanizmów ochrony prowadzona jest przez samą firmę lub wynajęty podmiot, wszystkie wykryte nieprawidłowości można spokojnie rozpoznać i wdrożyć. Jeśli problem wykryje kontrola podmiotu publicznego, skończy się to na pewno karami.

Jeżeli poszukujesz podmiotu przeprowadzającego audyt RODO, firma „bez owijania” jest tym czego szukasz. Jej pracownicy skrupulatnie sprawdzą czy istnieją nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych. Ponad to „bez owijania” prowadzi szkolenia z ochrony danych osobowych RODO.

Zagłosuj!
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]