Szkolenia z RODO: czy warto brać w nich udział?

Istota szkoleń RODO
Odbycie szkoleń związanych z RODO jest obecnie wymogiem by uniknąć wysokich kar

Już kilkanaście lat temu wprowadzono w Polsce ustawę o ochronie danych osobowych. Ustawa ta była kilkakrotnie nowelizowana. Największe zmiany w przepisach krajowych zostały wprowadzone na mocy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO). Rozporządzenie to zostało wydane przez Parlament Europejski i Radę Europy. Wszystkie państwa członkowskie UE, a więc również i Polska, musiały dostosować krajowe przepisy do RODO.

RODO wprowadziło wiele zmian, między innymi zostało utworzone stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych ma on prawo nakładać bardzo wysokie kary finansowe na podmioty, które nie przestrzegają RODO. Wdrażanie RODO w danej jednostce ułatwi audyt RODO. W końcowym raporcie sporządzonym przez audytora zostaną wskazane ewentualne nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. Znajdą się w nim także sugestie jak to zmienić.

„bez owijania” to firma szkoleniowa, która prowadzi szkolenia z ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem oraz przeprowadza audyty pod kątem zgodności procedur przechowywania tych danych z europejskimi wytycznymi.

Zagłosuj!
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]