Szkolenie z kontroli zarządczej – skupienie na standardach

Kontrola zarządcza - szkolenie
Zamknięte szkolenie dla pracowników

Standardy są bardzo ważne we wszelkiej działalności, w której ważna jest możliwość porównywania wyników i ich odpowiedniego prezentowania. Szkolenie z kontroli zarządczej skupia właśnie na takich obiektywnych miernikach, ponieważ bez nich kontrola może mieć daleko idący charakter uznaniowy, a to z kolei prowadzi do podważania wyników.

Kontrola nie może być subiektywna

Szkolenie z kontroli zarządczej po prostu musi skupiać na standardach, które zostały wypracowane w polskich warunkach. Bez tego nie ma możliwości, by kontrola przeprowadzona dla jednego podmiotu mogła być w jakimkolwiek stopniu porównywana z innymi kontrolami innych podmiotów. Takie porównania są niezbędne, ponieważ bez nich nie można ustalić stanu faktycznego kontrolowanego podmiotu. Oprócz przepisów zawsze istnieje bowiem praktyka procesów gospodarczych, która de facto jest podstawowym przedmiotem kontroli w czasie takiego audytu. Fakt, że formalnym właścicielem kontrolowanych podmiotów są podatnicy, to tylko podkreśla wagę problemu.

Profesjonalne szkolenie z kontroli zarządczej dla wszystkich zainteresowanych z Warszawy i okolic prowadzi firma szkoleniowa „bez owijania” – https://bezowijania.com/szkolenie-kontrola-zarzadcza

Zagłosuj!
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]