Szkolenie z ochrony danych osobowych dla szeregowych pracowników

Ochrona danych osobowych i szkolenie
Kursy i szkolenia z RODO

Kiedy rozważamy szkolenie RODO, zazwyczaj robimy to w kontekście wdrożenia RODO. Szkolenie z ochrony danych osobowych traktujemy zwykle w sposób nie do końca poważny, jeśli idzie o przekazywanie wiedzy osobom, które nie będą bezpośrednio odpowiedzialne za cały system. Jest to błąd, ponieważ szkolenie RODO musi obejmować przede wszystkim osoby zbierające i wykorzystujące dane, czyli szeregowych pracowników.

Cele szkolenia z ochrony danych osobowych

Cele szkolenia z ochrony danych osobowych dla poszczególnych pracowników są bardzo ważne, ponieważ to zazwyczaj właśnie na tym poziomie dochodzi do największej liczby nieprawidłowości. Szeregowy pracownik musi rozumieć chociażby to, że zbierane przez niego dane osobowe muszą być celowe. Warunek ten oznacza, że sama zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych może nie wystarczyć, jeśli nie ma realnego powodu, by takie dane były przetwarzane. Te i wiele innych warunków dodatkowych musi być pracownikom znane, by organizacja uniknęła problemów.

„bez owijania” jest firmą szkoleniową spod Warszawy, która od wielu lat prowadzi szkolenie z ochrony danych osobowych, zgodne z obowiązującym prawem. Po jego ukończeniu kursanci będą posiadać aktualną wiedzę na temat RODO.

Zagłosuj!
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]